Dyma eich ail blwyddyn yn astudio TGAU Cymraeg Ail Iaith. Mae'r cwrs wedi ei rannu i mewn i pedwar uned.

This is your second year studying Welsh Second Language GCSE. The course is seperated into 4 unit.

Dyma eich blwyddyn cyntaf yn astudio TGAU Cymraeg Ail Iaith. Mae'r cwrs wedi ei rannu i mewn i pedwar uned.

This is your first year studying Welsh Second Language GCSE. The course is seperated into 4 unit.

Arholiad Llafar Sylfaenol

Foundation and Higher Listening Exam